Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σητείας την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
 • Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/μού οικ. έτους 2017.


 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων.

 • Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  - καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων, Δήμου Σητείας & των νομικών του προσώπων έτους  2018- 2019».
 • Έγκριση  2ου  πρακτικού ( Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου :  Βελτίωση αγροτικών δρόμων».
 • Έγκριση  3ου  πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων».
 • Έγκριση  2ου  πρακτικού ( Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινόχρηστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού, υλικών δημοτικού φωτισμού».

 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων- μηχ/των έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 • Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας: «Αμοιβή για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 • Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 25/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.

 • Έγκριση μετακίνησης  υπαλλήλων του Δήμου για συμμετοχή τους σε   επιμορφωτικό σεμινάριο.

 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων.

Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ