Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου   έτους 2018 ημέρα  ΠΈΜΠΤΗ  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1.  Έγκριση  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πιστώσεων σε βάρος Κωδικών  αριθμών  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  για την  πληρωμή  δαπανών.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών «καθαρισμός wc» ποσό 476,40 €.
3. Έγκριση  Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2017.
4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10.
5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Τσιμινικάκη Σ. – Παπαδάκη Γ. Ο.Ε.για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «καφετέρια - μπαρ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 2.
6.  Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Παπαδάκη Ιωάννη για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (FAST FOOD)», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28.
7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Γαρεφαλάκη Δημήτριο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΤΑΒΕΡΝΑ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157.
8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΚAΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157.
9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στον Κολυδάκη Γεώργιο . για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΚAΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 177.
10. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» νόμιμος εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού Κ. Καραμανλή 4 ,

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ