Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 14 Φεβρουαρίου   έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας  και του    
    Δήμου Σητείας  για την παροχή υπηρεσιών συλλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός της λιμενικής 
    ζώνης ευθύνης  του Δ. Λ.Τ.Σ..
2.  Έγκριση  απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης και  διάθεση  πίστωσης  σε βάρος Κωδικού  αριθμού  του
     προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  για την  πληρωμή  δαπάνης.
3.  Ορισμός εκκαθαριστή στην ενιαία Αρχή πληρωμών (ΕΑΠ).
4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας για το έτος 2018, στην Κουνελάκη Όλγα  για ανάπτυξη 
    τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ - ΜΠΑΡ », επί της οδού 
    Καραβελάκη 9.
5. Τροποποίηση της αριθ. 109/2014 απόφαση Δ.Σ. για την κίνηση των λογαριασμών που τηρεί το Ν.Π.Δ.Δ.
    με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας» στην τράπεζα EUROBANK
6. Τροποποίηση της αριθ.120/2015 απόφασης του Δ.Σ ως προς τον επανακαθορισμό του οικονομικού 
    ανταλλάγματος εναπόθεσης σκαφών στο λιμένα Σητείας.
7. Περί αιτήσεων επαγγελματιών ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημοτικό Λιμενικό
    Ταμείο Σητείας  για εφάπαξ καταβολή και με δόσεις σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............