Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Η θέση του αντιπρόεδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Ζερβάκη για τη ΜΠΕ της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για εγκατάσταση Υβριδικού σταθμού στο Αμάρι

Με σκοπό να διευκρινιστούν κάποιες απόψεις και θέσεις σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για τη ΜΠΕ της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για εγκατάσταση Υβριδικού σταθμού στο Αμάρι, σε συνδυασμό με Αιολικό πάρκο στη Σητεία, καταθέτω τα εξής:


1) Αρχή και προτεραιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι η ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της Κρήτης μέσω ενός δικτύου πολλαπλών και εναλλακτικών επιλογών, με απώτερο και τελικό στόχο τη σε βάθος χρόνου εξασφάλιση καθαρής ενέργειας, σεβόμενη απόλυτα το περιβάλλον και συμβαδίζοντας με τις προτροπές και αποφάσεις της Παγκόσμιας Κοινότητας.

Εκτιμώ ότι ο παραπάνω στόχος είναι σε τροχιά υλοποίησης και σίγουρα βρισκόμαστε σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο.
2) Στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την ανωτέρω επένδυση, καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο είχε η χωροθέτηση του Αιολικού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Σιτάνου – Κατσιδωνίου στη Σητεία. Η περιοχή της πρώην επαρχίας Σητείας έχει εξαντλήσει προ πολλού τη φέρουσα ικανότητα και υπερκαλύπτει το ενεργειακό της ισοζύγιο, (Αθερινόλακκος, Αιολικά – Φωτοβολταϊκά) με αποτέλεσμα τον κορεσμό της περιοχής και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του τοπίου με άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι λοιπόν απόλυτα δικαιολογημένες οι αντιδράσεις της πλειοψηφίας των κατοίκων, (και όχι μεμονωμένες φωνές) οι οποίες εξάλλου έχουν εκφραστεί μέσω ομόφωνων αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων, Συλλόγων και Φορέων. Το μοντέλο ανάπτυξης που έχει επιλεγεί για την περιοχή μέσω του Γεωπάρκου και των ήπιων μορφών γεωργίας και τουρισμού, με έμφαση στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής δεν συμβαδίζει και δε συνδυάζεται επουδενί με υπερμεγέθεις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής.

3) Στα πλαίσια ενός ειλικρινούς διαλόγου και ενστερνιζόμενοι απόλυτα τη φιλοσοφία και το σχεδιασμό της συγκεκριμένης επένδυσης, προτείναμε στην εταιρεία δύο λύσεις για άρση του αδιεξόδου και υλοποίηση του έργου.
α) Την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου πλησίον του Υβριδικού σταθμού για μεγιστοποίηση των συνεργειών των δύο δραστηριοτήτων και την ικανοποίηση της βούλησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου για υλοποίηση του έργου.
β) Τη συνεργασία με άλλες εταιρίες αιολικών πάρκων για την εξασφάλιση ανενεργούς ή πλεονασματικής ενέργειας για τη λειτουργία του Υβριδικού σταθμού.
4) Η αρνητική εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων προς την Επιτροπή, στηρίχθηκε σε απόλυτα τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις, με στοχευμένες παρατηρήσεις, τόσο στο στάδιο κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του έργου. Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις και επισημάνσεις ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τα μέλη της Επιτροπής.
5) Παρά τις όποιες απαράδεκτες πρακτικές και συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι οποίες χρεώνονται σε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος λειτούργησε άψογα και αποφάσισε στη βάση των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού των χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής, με τελικό στόχο την ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης
Ζερβάκης Γιώργος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............