Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 6 Μαρτίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  6 η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.  Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018. 

2.   Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του  Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού   
      Διαγωνισμού για την  προμήθεια  « Απορριμματοφόρου οχήματος και Ημιφορτηγού  Ανατρεπόμενου»  -  Κήρυξη
     ¨Προσωρινού Αναδόχου¨.

3.  Έγκριση  Πρακτικού  Αποσφράγισης - Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού 
     Διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού υπηρεσιών δήμου Σητείας & των νομικών
     του προσώπων έτους 2018-2019».

4.  Έγκριση μετακίνησης,  εκτός έδρας,   υπαλλήλων του Δήμου  για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα
    του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης.

5.  Λήψη απόφασης για σύναψη ή μη εξώδικου συμβιβασμού κατόπιν αιτήσεως του δημότη κ. Τζουμάκα  Ιωάννη
     προς το Δήμο.

6.   Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 4/2018 διαταγής
     πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Σητείας.                                                                  Ο Πρόεδρος


                                                          Λαντζανάκης Νικόλαος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............