Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Συνεχίζονται έως 31 Μαίου οι ηλεκτρονικές δηλώσεις εγγραφής στο ΕΠΑΛ Σητεία

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  έως και την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών, την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.


Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis). Στην περίπτωση ανήλικου μαθητή ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους, το οποίο δεν διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), , χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα ή τού κατά τον νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα, που έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα My School. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.
Επίσης, στην περίπτωση, κατά την οποία οι αιτούντες κηδεμόνες ή ενήλικοι δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΠΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.
Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων, των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρήσει τα παραπάνω στοιχεία στο ΠΣ Myschool, όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).
Οι κηδεμόνες που συναντούν δυσκολία στην συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης, μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής- Δήλωσης Προτίμησης καταχωρούνται στοιχεία, όπως:

1. Το e-mail του κηδεμόνα
2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
3. Η τάξη στην οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές και τους δίνει την δυνατότητα να εγγρφούν στο ΕΠΑ.Λ., το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης.
4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α΄ τάξη ή στον Τομέα της Β΄ τάξης ή στην ειδικότητα της Γ΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ.
5. Τα ατομικά στοιχεία του μαθητή
6. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή ( ο οποίος θα σας δοθεί από το σχολείο που φοιτά)

Μετά την ενημέρωση μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, οι κηδεμόνες οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή-ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση, από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018 (σελ. 1930 εγγραφές).
Ειδικότερα, για τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο και θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ., απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1) ΄Εντυπο της Αίτησης Εγγραφής
2) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του κηδεμόνα για την κηδεμονία του μαθητή κ.τ.λ.
4) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό του Δήμου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής
5) Ατομικό δελτίο υγείας του μαθητή, το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

΄Οσοι μαθητές των ΓΕΛ που φοιτούν στην Α΄τάξη επιθυμούν να μετεγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ., μπορούν να το δηλώσουν με την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής-Δήλωση Προτίμησης.

Οι Τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας είναι:
 1) Διοίκησης & Οικονομίας, 2) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, 3) Μηχανολογίας, 4) Πληροφορικής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου από 08:00-14:00, στα τηλέφωνα 28430-28570 & 28430-28559.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............