Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Διαβούλευση κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Σητείας Δήμου Σητείας».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον:
κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Σητείας  Δήμου Σητείας, έρχεται σε διαβούλευση με τους  Φορείς και πολίτες του Δήμου, τους οποίους καλεί:

να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους σχετικά  με τον  «κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Σητείας Δήμου Σητείας»  μέχρι την  Δευτέρα 28-05-2018.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται, για το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Σητεία είτε  από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από το τμήμα οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 28-05-2018  στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243 email:meramveliotakis@sitia.gr  και info@sitia.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............