Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Υπεγράφη σύμβαση με τίτλο ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.΄΄ κ. Μαυρογιάννη Ιωάννη, υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση της  εργασίας : «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS», συνολικού προϋπολογισμού 13.020,00 € με Φ.Π.Α.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της και συμπίπτει με τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης GEO – IN, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της, μετά το πέρας αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος της πράξης είναι 24 μήνες από 01/11/2017 – 31/10/2019 πλέον του διαστήματος που απαιτείται για την διοικητική ολοκλήρωσης της.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............