Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα   Παρασκευή    και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  δαπανών και ψήφιση  πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.


2. Λήψη απόφασης για παράταση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορά επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού -  Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης  λογαριασμού.

3. Λήψη  απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ. αριθ. 17/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.  

4. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών   κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  για την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.» - Κατακύρωση  του   αποτελέσματος.

5. Αντικατάσταση μέλους της  επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της  «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» - Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.


                                                                              Ο  Πρόεδρος 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............