Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα   Παρασκευή    και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  δαπανών και ψήφιση  πιστώσεων πρ/σμού οικ. Έτους 2018.


2. Λήψη απόφασης για παράταση απόδοσης λογαριασμού Χ.Ε.Π. που αφορά επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού -  Ορισμός νέας ημερομηνίας απόδοσης  λογαριασμού.

3. Λήψη  απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ. αριθ. 17/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.  

4. Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών   κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  για την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.» - Κατακύρωση  του   αποτελέσματος.

5. Αντικατάσταση μέλους της  επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της  «ΜΕΛΕΤΗΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» - Επανακαθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.


                                                                              Ο  Πρόεδρος 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............