Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ανοιχτή πρόσκληση για διαβούλευση ( Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε παραγωγούς τ.κ. Παλαικάστρου )

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση « ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ» .


 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας, για τη διαμόρφωση της εισήγησής της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ», έρχεται σε διαβούλευση με τους  Φορείς και πολίτες του Δήμου, τους οποίους καλεί να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους μέχρι την  Τρίτη 31-07-2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερώνεται, για τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ  ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ είτε  από την ιστοσελίδα του Δήμου  όπου θα είναι αναρτημένο καθώς και από το τμήμα οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μέχρι την Τρίτη 31-07-2018  στο  τηλέφωνο 28433 40523 Fax: 28430 29243 email: meramveliotakis@sitia.gr  και info@sitia.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............