Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβουλίο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας την Τετάρτη 29 Αυγούστου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  29  Αυγούστου έτους 2018 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία των pillars».
  2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων».
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την προώθηση της κρουαζιέρας».
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων γενικών εργασιών «παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Σ».
  5. Σύναψη σύμβαση με εταιρεία την κατά αποκλειστικότητα εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς και τελικής διάθεσης των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων πλοίων από τις δεξαμενές του Δ.Λ.Τ.Σ.
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ