Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» του γηπέδου Σητείας

Υπεγράφη τη Δευτέρα 20 Αυγούστου μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θεόδωρου Πατεράκη και του κ. Ιωάννη Φωνιαδάκη, του οικονομικού φορέα «Φωνιαδάκης Γ. Ιωάννης» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Ιδ. Πόρων -ΤΑΠ και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 74.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Θα εκτελεστεί δε σε 5 μήνες με έναρξη της προθεσμίας εκτέλεσης η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Τα τοιχία αντιστήριξης κατασκευάζονται στην πόλη της Σητείας και σε ορισμένες τοπικές κοινότητες του Δήμου, με σκοπό να αντιμετωπίσουν άμεσα προβλήματα (σε ιδιοκτησίες και κοινόχρηστους χώρους) τα οποία έχουν δημιουργηθεί από καθιζήσεις στα πρανή των δημοτικών και αγροτικών δρόμων.
Με τις παρεμβάσεις αυτές καθίσταται ασφαλέστερη η κίνηση πεζών και οχημάτων και συγχρόνως προστατεύονται οι ιδιωτικές περιουσίες.
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............