Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δ.Στου λιμενικού ταμείου Σητείας την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  11  Σεπτεμβρίου έτους 2018 ημέρα  Τρίτη   και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα παρακάτω  θέματα:


  1. Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας οικονομικού έτους 2018 – ανάκληση της αριθ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ
  2. Έγκριση διενέργειας, απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη φακέλου τροποποίησης χερσαίας ζώνης  λιμένα Σητείας» - Ανάκληση της αριθ. 83/2018 απόφαση Δ.Σ.
  3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «αποκατάσταση παλαιών φρεατίων στο λιμάνι».
  4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
  5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών».
  6. Παραχώρηση χώρου στην Καφεσάκη Ελπίδα για τοποθέτηση Καντίνας στο αλιευτικό καταφύγιο Κουρεμένου.
  7. Παραχώρηση χώρου στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τοποθέτηση ενημερωτικού περιπτέρου
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............