Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σητείας την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :


1.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2019. (εισηγητής Λ.Τερζής)
2.  Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ, πρ/σμού 135.596,00 €. (εισηγητής Λ.Τερζής)
3.  Έγκριση μελετών υποέργων της πράξης « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για την δημιουργία παιδικού σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δημοτικής Ενότητας Λεύκης Δήμου Σητείας » (εισηγητής Λ.Τερζής)
4.  Γνωμοδότηση επί προτεινόμενων οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Ξερόκαμπος τ.κ. Ζήρου. (εισηγητής Λ.Τερζής)
5.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουβεράκη. (εισηγητής Λ.Τερζής)
6.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018. (εισηγητής Λ.Τερζής)
7.  Αποδοχή όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την « Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό ».  (εισηγητής Λ.Τερζής)
  8.   Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
   9.   Έγκριση 13ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
    10. Λήψη απόφασης για δέσμευση εγγραφής των παρακάτω ποσών στον πρ/σμό του οικ. έτους 2019: (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
         -      ποσό 170.000,00 € για προμήθεια απορριμματοφόρων
        -      ποσό 136.400,00 € για προμήθεια υδροφόρου οχήματος για λόγους πυροπροστασίας.
    11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
    12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)
    13. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου εμπορίου. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)
     14. Έγκριση ισολογισμού 2017 της ΜΑΔΕΣ Α.Ε. (εισηγητής Μ. Φουντοραδάκης)
    15. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Λ.Τερζής)
    16. Έγκριση απόφασης του νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Λ.Τερζής)
    17. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Μ.Αντωνιδάκης)
    18. Έγκριση απόφασης του νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Μ.Αντωνιδάκης)
    19. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρλωτής.
    20. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΚΕΓΕ) στην Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ».
    Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
    Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

    To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

    Πρώτιστος το υπηρετείν

    .............

    Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

    ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

    ............. .............

    "/>

    ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

    .........

    ΔΗΜΟΦΙΛΗ