Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα από την Περιφέρεια Κρήτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Η Περιφέρεια Κρήτης, προτείνει ενεργειακά συστήματα και δράσεις για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων σε όλη την περιφέρεια, με δεδομένη και τη συμμετοχής της ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό έργο REBUS. Στο Ντάραμ της Αγγλίας συναντήθηκαν οι εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου REBUS, οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της 1ης φάσης υλοποίησης, προκειμένου να παρουσιάσουν τα Περιφερειακά Σχέδια Δράσης τους και να συγκεντρώσουν προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους. 
Στόχος του έργου REBUS είναι ο εντοπισμός καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διαδικασίας ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων και η Περιφέρεια Κρήτης, αντλώντας έμπνευση από τις επιτυχημένες εφαρμογές των άλλων εταίρων, κατέθεσε τις δικές της προτάσεις αλλά και τις δράσεις για την ενημέρωση των χρηστών των κτιρίων καθώς και την κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με την ενεργειακή απoδοτικότητα των κτιρίων.

Το έργο REBUS-Renovation for Energy Efficient Buildings χρησιμοποιεί διαπεριφερειακές ανταλλαγές μεταξύ εταίρων από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες διαφορετικού επιπέδου στον τομέα της ενέργειας για την ανάπτυξη Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης, που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των μέσων πολιτικής και των ικανοτήτων σε ατομικό, οργανωτικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέσα από το REBUS δημιουργείται επιπλέον ένα Εγχειρίδιο Ενεργειακής Ανακαίνισης (Energy Renovation Path) για τα δημόσια κτίρια, που θα αποτελέσει χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για τους δημόσιους φορείς για αποτελεσματικότερες εργασίες σχετικές με τον τομέα της ανακαίνισης σε όλα τα στάδια της, κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και δημόσιους πόρους.
Σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος, η REBUS υποστηρίζει τις τοπικές αρχές στην εκπόνηση Σχεδίου Ανακαίνισης Ενέργειας (ERP) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση εργασιών ανακαίνισης σε δημόσια κτίρια, η οποία περιλαμβάνει την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών, δεξιοτήτων και αποτελεσματικών δομών λήψης αποφάσεων για την προτεραιότητα των ανακαινισμένων κτιρίων. Πρόκειται για πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε με βάση μια διαπεριφερειακή ανταλλαγή, και βοηθά μεταξύ άλλων τις δημόσιες αρχές να βελτιώσουν πτυχές του περιεχομένου και της διαχείρισης της ενεργειακής πολιτικής.
Μεταξύ αυτών προτείνει: Αυξήστε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές εξοικονομήσεις και την αποτελεσματική χρήση των πόρων, συλλέξτε ανατροφοδότηση και εξορθολογήστε δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια, κάντε σχέδια προσφορών για έργα ανακαίνισης που περιλαμβάνουν γραμμές βάσης για την ενεργειακή απόδοση, στόχους και μέτρα παρακολούθησης και διαχειριστείτε τα κτίρια με πιο αποτελεσματικό τρόπο μετά την ανακαίνιση. Επιπλέον, ο υποκείμενος στόχος του REBUS σε αυτό το πλαίσιο, είναι η βελτίωση δεξιοτήτων σε ατομικό, οργανωτικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και η υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων δράσης τα οποία μπορούν να μετεξελιχθούν σε εργαλεία για τις περιφέρειες και τους εταίρους του έργου κατά τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχεδίων μεταξύ των σχετικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΠΗΓΗ - ΑΠΕ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ