Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε στην Σητεία η εκδήλωση παρουσίασης του έργου: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας  η εκδήλωση παρουσίασης του έργου: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS GEO – IN, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%. Έγινε η γενική παρουσίαση του έργου και των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό, οι στόχοι και τα αποτελέσματα που αναμένονται με την υλοποίηση της πράξης. Γενικός στόχος και βασική προτεραιότητα της πράξης είναι η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας των Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παρουσίαση έγινε από τον υπεύθυνο του έργου για το Δήμο Σητείας Βαγγέλη Περάκη. Παρουσιάστηκαν όλα τα παραδοτέα που αφορούν τον Δήμο Σητείας και έχουν ως βασική επιδίωξη να συμβάλουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού στη Σητεία. 

Οι στοχευμένες δράσεις, τόσο οι κοινές για όλους τους εταίρους, όσο και αυτές που αφορούν τις ανάγκες της κάθε περιοχής ξεχωριστά, συνοψίζονται στις παρακάτω ενότητες:

 1. Υλοποίηση δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του Γεωτουρισμού (συμμετοχή σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις, δημιουργία κοινού σπονδυλωτού videoteaser, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

 2. Διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Γεωτουρισμού με στόχο την προβολή των περιοχών, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επισκεπτών. 

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων εφαρμογών, η προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού , η δημιουργία, σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, με στόχο την ενίσχυση των δομών και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών γεω-τουρισμού, η παραγωγή χαρτών και Γεωτουριστικού οδηγού. 

4. Παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης, η διοργάνωση επισκέψεων σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και ειδικών ομάδων, όπως νέοι και μαθητές. 

5. Διοργάνωση workshops υποστήριξης γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας, ο καθορισμός κοινών προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο τη σύνδεση των Γεωπάρκων και των τοπικών επιχειρήσεων και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

 ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS GEO - IN Από τον Δρ. Μπάμπη Φασουλά, υπεύθυνο τμ. γεωποικιλότητας του Μ.Φ.Ι.Κ., συντονιστή του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων, & Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Γεωπάρκου Ψηλορείτη και τον Σπύρο Σταρίδα, Γεωλόγο χαρτογράφο, παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης που αφορούν και τον Δήμο Σητείας και έχουν να κάνουν κυρίως με τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις ψηφιακές εφαρμογές, τα οποία είναι:. 

 Σχεδιασμός προδιαγραφών και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικών, ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) που θα υλοποιηθούν στα Γεωπάρκα Ψηλορείτη και Σητείας και αναμένεται να πραγματοποιηθούν την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2019. 

 Παραγωγή κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος: «Κλιματική αλλαγή και Μεσογειακά Γεωπάρκα» που πρόκειται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2019.  Δημιουργία σημείου πληροφόρησης για το δεινοθήριο στη Σητεία (το μεγαλύτερο θηλαστικό που έζησε ποτέ στην Κρήτη και ανασκάφτηκε από επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στην περιοχή της Αγίας Φωτιάς), που σύντομα ολοκληρώνεται.

  Η παραγωγή κοινής εφαρμογής μάθησης μέσω κινητών και σταθερών ηλεκτρονικών συσκευών «e-geodiscover» σε δύο μονοπάτια στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη και ένα στο Γεωπάρκο Σητείας, που είναι σε εξέλιξη.

  Δημιουργία ψηφιακών διαδραστικών χαρτών για τα Γεωπαρκα Ψηλορείτη και Σητείας. 

 Παραγωγή σφαιρικών πανοραμάτων και άλλου πολυμεσικού υλικού καθώς και εικονικών περιηγήσεων της περιοχής του Γεωπάρκου. Μέρος αυτού του υλικού παρουσιάζεται με τη μορφή του story map το οποίο θα εμπλουτίζεται με την πάροδο του χρόνο και τη συλλογή επιπλέον υλικού.

  Παραγωγή ψηφιακών κινητών μονάδων πληροφόρησης. Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση και εκφράστηκαν αρκετές ιδέες και προτάσεις που θα βελτιώσουν τις σχεδιαζόμενες δράσεις. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δρ. Μπάμπη Φασουλά, υπεύθυνο του τμ. γεωποικιλότητας του Μ.Φ.Ι.Κ., συντονιστή του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων, & Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του Γεωπάρκου Ψηλορείτη και τον γεωλόγο χαρτογράφο Σπύρο Σταρίδα, για τις πολύ σημαντικές παρουσιάσεις τους καθώς και όλους όσους παραβρέθηκαν στην παρουσίαση του έργου ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS GEO – IN
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............