Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει το λιμενικό ταμείο Σητείας την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

     Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις  30 Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών «καθαρισμός wc».
 3. Έγκριση  Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού  έτους 2018.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, έτους 2019.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 2019.
 6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον Μητσακάκη Παναγιώτη  εκπρόσωπος της «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»   για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 6.
 7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην Βεργαδή Παρασκευή για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – καφετέρια σνακ μπαρ», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38.
 8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην Σκανδαλάκη Χριστίνα  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 38.
 9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ νόμιμοι εκπρόσωποι «Α. Κουνελάκης –Φωτεινός Παναγιώτης κ΄ ΣΙΑ ΕΠΕ»  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν  του καταστήματος τους  «καφετέρια - μπαρ», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 161.
 10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην Αγγελάκη – Αλάτσαρη Ο.Ε. έμπροσθεν του καταστήματος τους «επιχείρηση αναψυχής (καφετέρια- μπαρ)» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 183.
 11. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον Κατσαμποξάκη Κωνσταντίνο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου», επί της οδού  κ. Καραμανλή 6.
 1. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον  Μοσχολιδάκη Εμμανουήλ  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,  του καταστήματος του   «επιχείρηση παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος-επιχείρηση αναψυχής» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 179.
 2. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2019, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» νόμιμος εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τοποθέτηση πινακίδων,  του καταστήματος της «επιχείρηση αναψυχής & επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος» επί της οδού Κ. Καραμανλή 4.
 3. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας με κατασκευή έργου, για το έτος 2019, στον  Γιακουμάκη Γεώργιο  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν  του  καταστήματος του   «Καφέ - εστιατόριο», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 167.
 4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην Κουνελάκη Όλγα  για ανάπτυξη      τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της «ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ - ΜΠΑΡ », επί της οδού Καραβελάκη 9.
 5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον Γαρεφαλάκη Δημήτριο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους  γεύματος-επιχείρηση αναψυχής», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157.
 6. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2019, στον Κολυδάκη Γεώργιο . για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν του καταστήματος του «ΚAΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 177.
 7. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στην Σαββιδάκη Σοφία  για τοποθέτηση σταντ και ψυγείου , έμπροσθεν  του καταστήματος της «παραδοσιακά    τουριστικά είδη – κάβα», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 16».
 8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον Παπακωνσταντίνου Αντώνιο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «Παραδοσιακό Καφενείο», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 159».
 9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2019, στον Παπαδάκη Ιωάννη για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (FAST FOOD)», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 28.
 10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2019, στον Σταματελάτο Ιωάννη – Γεράσιμο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «καφετέρια πιτσαρία ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 56.
 11. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2019, στον Σταματελάτο Ιωάννη – Γεράσιμο  για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 54.
 12. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2019, στον Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10.
 13. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας με κατασκευή έργου, για το έτος 2019, στον Πασπαλαράκη Γεώργιο για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «εστιατόριο», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ