Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

Να σου κάμω ένα καερέτι

Καερέτι (το), καερέτια (τα) = 1. το μεροκάματο χωρίς πληρωμή, 2. το κουράγιο, η υπομονή, η εγκαρτέρηση. τουρ. gayret = ζήλος, εμφύχωση.

Σε άλλα μέρη ακούγεται καϊρέτι. φρ. Κάνε γέρο καερέτι.
Ψηλά γαμπρέ την κεφαλή και μην ξανοίγεις χάμαι, βαρύς σου φαίνετ’ ο ζυγός μα καερέτι κάμε. Μ.Α.Μ.

Από τον Γιάννη Κριτσωτάκη και το “Στειακό Λεξιλόγιο”, τηλ. 6937 930902
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ