Κυριακή, 2 Ιουνίου 2019

Επαναληπτικές δημοτικές εκλογές στον δήμο Σητείας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
 Ο Δήμαρχος Σητείας

Έχοντας υπόψη :

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
2.     Την με αριθμ. 28549/17-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
3.     Την με αριθμ. 12/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών.
4.     Την με αριθμ. 15/2019 απόφαση  του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, με την οποία  ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί των υποψηφίων  Δημάρχων και  Δημοτικών του Δήμου Σητείας, για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
5.     Την με αριθμό 177155/17-05-2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Λασιθίου «Θεώρηση πινάκων ανακηρυχθέντων συνδυασμών για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών του Δήμου Σητείας».
6.   την υπ΄  αρίθμ. 103908/3-5-2019 απόφαση της Αντιπεριφεριάρχου Λασιθίου με την οποία καθορίζονται τα εκλογικά Τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του νομού Λασιθίου.
7.     Την υπ’ αριθμ. 22141/2019 (ΦΕΚ 1056 Β΄/ 29-03-2019) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 τουν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.».
8.     Την υπ’ αριθμ. 42/29-05-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.Γνωστοποιούμε
Ότι, για την εκλογή του Δημάρχου Σητείας, στις επαναληπτικές εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019, συμμετέχουν οι παρακάτω υποψήφιοι :


Α) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΜΟΜΑ:  "ΣΗΤΕΙΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ"
Έμβλημα:  "ΣΗΤΕΙΑ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" ΜΕ 4 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΠΑΖΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΝΤΟ ΣΑΝ ΖΩΓΡΑΦΙΑ"
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                                                  Β) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: " ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο μέλλον "
Έμβλημα: "Ένα οριζόντιο βέλος πάνω σε τέσσερις εφαπτόμενους κύκλους, συμβολίζοντας τις τέσσερις δημοτικές ενότητες, που απαρτίζουν το Δήμο Σητείας, καθώς και η αναγραφή του ονόματος του συνδυασμού. "
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

I.                  Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2α Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19:00  στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
129Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
α) Από : ΑΒΕΡΚΙΟΥ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από BERLI-SILVI-VAITE έως KRASTEV-KALIN
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2,          72300, ΣΗΤΕΙΑ
130Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
α) Από : ΑΤΖΟΛΕΤΑΚΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
β) Οι Κοινοτικοί Εκλογείς από MADALAINE-NATHALIE έως YORDANOVA-RADKA
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2,          72300, ΣΗΤΕΙΑ
131Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΑΚΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2,          72300, ΣΗΤΕΙΑ
132Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΔΙΑΚΑΚΗ - ΑΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΒΒΑΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                       ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 15,                   72300, ΣΗΤΕΙΑ
133Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                       ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 15,                   72300, ΣΗΤΕΙΑ
134Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΚΑΣΤΑΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΚΟΥΛΛΑΟΥ - ΤΖΑΝΕΤΖΙΠ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                   ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,          72300, ΣΗΤΕΙΑ
135Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ - ΣΥΜΕΩΝ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                   ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,          72300, ΣΗΤΕΙΑ
136Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΛΙΟΛΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΜΑΥΡΕΛΗΣ - ΠΑΡΑΣΧΟΣ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ,       72300, ΣΗΤΕΙΑ
137Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΜΑΥΡΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ - ΒΗΘΛΕΕΜ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                             ΑΛΕΚΟΥ ΓΕΡΟΛΑΚΗ 9,         72300, ΣΗΤΕΙΑ
138Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΝΑΖΑΡΕΤ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ                             ΑΛΕΚΟΥ ΓΕΡΟΛΑΚΗ 9,         72300, ΣΗΤΕΙΑ
139Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                          ΚΟΚΚΙΝΑ,                                72300, ΣΗΤΕΙΑ
140Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΡΑΠΑΝΗ - ΑΘΗΝΑ
Εως : ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                          ΚΟΚΚΙΝΑ,                                72300, ΣΗΤΕΙΑ
141Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΤΣΑΒΑΛΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                          ΚΟΚΚΙΝΑ,                                72300, ΣΗΤΕΙΑ
142Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ - ΕΛΠΙΔΑ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                          ΚΟΚΚΙΝΑ,                                72300, ΣΗΤΕΙΑ
143Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Από : ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ                          ΚΟΚΚΙΝΑ,                                72300, ΣΗΤΕΙΑ
144
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Από : ΑΕΡΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΙΜΙΚΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                72059, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
145Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΧΛΑΔΙΩΝ
α) Από : ΑΙΛΑΜΑΚΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΩΝ                            72300, ΑΧΛΑΔΙΑ
146Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΥ - ΧΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ        ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ                            72057, ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ
147
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ
Από : ΑΔΑΜΑΚΗ - ΑΡΙΣΤΕΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΟΥ                            72059, ΚΑΤΣΙΔΟΝΙ
148
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΚΡΥΩΝ
Από : ΒΔΟΚΑΚΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΩΝ                            72055, ΚΡΥΑ
149
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΑΣΤΡΟΥ
α) Από : ΑΕΡΑΚΗ - ΘΕΟΝΥΜΦΗ
Εως : ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΣΤΡΟΥ                            72057, ΛΑΣΤΡΟΣ
150
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΩΝΙΑΣ
Από : ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΑΣ                            72300, ΜΑΡΩΝΙΑ
151Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ
Από : ΑΓΙΑΣΜΑΤΗ - ΖΑΜΠΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ                                72057, ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ
152
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΥΡΣΙΝΗΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΣΙΝΗΣ                            72057, ΜΥΡΣΙΝΗ
153Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ                            72300, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ
154Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
α) Από : ΛΑΖΟΥ - ΑΝΝΑ
Εως : ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ                            72300, ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ
155
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΙΣΣΟΥ
Από : ΑΓΡΑΠΙΔΗ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΗΜΑ ΞΕΝΩΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑΙΣΣΟΥ                                 72059, ΠΡΑΙΣΣΟΣ
156
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
α) Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ                               72300, ΡΟΥΣΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
157Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΗΣ
Από : ΑΔΑΜΑΚΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΛΕΛΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ                          72300, ΣΚΟΠΗ
158Α
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΗΣ
Από : ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ                          72300, ΣΚΟΠΗ
158Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΚΟΠΗΣ
Από : ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ                          72300, ΣΚΟΠΗ
159
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
Από : ΑΛΕΒΙΖΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ                          72300, ΣΤΑΡΩΜΕΝΟΣ
160Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΦΑΚΑΣ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΟΝΔΡΑΚΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ                            72057, ΣΦΑΚΑ
161Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΙΜΙΚΟΥ - ΜΑΡΙΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ                            72057, ΤΟΥΡΛΩΤΗ
162Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΧΑΜΕΖΙΟΥ
α) Από : ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ - ΑΡΧΟΝΤΙΑ
Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΜΕΖΙΟΥ                          72300, ΧΑΜΕΖΙ
163Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΛΙΘΙΝΩΝ
Από : ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΘΙΝΩΝ                                   72300, ΛΙΘΙΝΕΣ
164
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ
α) Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ                           72300, ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΑ    
165Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΠΕΥΚΩΝ
α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΥΚΩΝ                                  72300, ΠΕΥΚΟΙ
166
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ
Από : ΑΡΧΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ                         72300, ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ  
167Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
α) Από : ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Εως : ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ - ΤΖΑΝΗΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ                    72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 
168Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Από : ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΑΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ                    72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 
169Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Από : ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ                    72300, ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 
170Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΖΑΚΡΟΥ
α) Από : ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Εως : ΜΠΟΛΩΝΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ                           72300, ΖΑΚΡΟΣ
171Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΖΑΚΡΟΥ
Από : ΝΕΡΟΥΛΙΔΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΖΑΚΡΟΥ                           72300, ΖΑΚΡΟΣ
172
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΚΑΡΥΔΙΟΥ
Από : ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Εως : ΧΑΙΡΑΚΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΕΡ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΟΥ                                72300, ΚΑΡΥΔΙ
173
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΖΗΡΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΗΣ                              72059, ΖΗΡΟΣ
174Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΖΗΡΟΣ
Από : ΚΕΝΤΡΙΣΤΑΚΗ - ΑΝΝΑ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΡΟΥ                              72059, ΖΗΡΟΣ
175
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ
Από : ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ - ΕΛΕΝΗ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ                           72059, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
176Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΠΙΔΙΩΝ
Από : ΑΕΡΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΔΟΥΡΑ                       72059, ΑΠΙΔΙΑ
177Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΦΑΙΔΡΑ
Εως : ΨΩΜΑΔΑΚΗ - ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΩΝ                                 72059, ΑΡΜΕΝΟΙ
178
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Από : ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ - ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ                    72059, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΕΣ
179Β
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΧΑΝΔΡΑΣ
α) Από : ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΩΡΙΤΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΔΡΑ             72059, ΧΑΝΔΡΑΣ


Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί  έξω από κάθε κατάστημα  ψηφοφορίας με ένδειξη Β και σε όλα τα μεικτά καταστήματα και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και των συνοικισμών αυτών.                                                                         O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
                  


                                                                        ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 24.00 ΜΕ 02.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ