Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνία και αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας
Σας ενημερώνουμε πως με την υπ.αριθμ.118/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σητείας , ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία η κατακύρωση του έργου με τίτλο «ΕΠΑΝΑΚΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΌΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ.
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τοιχία των κάτωθι τοπικών κοινοτήτων και των οικισμών αυτών:

Χαμέζι,Τουρλωτή(2), Κλησίδι, ΠΑλαίκαστρο(2), Λιθίνες, Κάτω Περβολάκια, Γούδουρας, Πεύκοι, Άγιος Σπυρίδωνας(2), Καλαβρός, Μέσα Μουλιανά(2), Σφάκα, Λάστρος,Έξω Μουλιανά(3), Μυρσίνη, Κάτω Επισκοπή(2), Αχλάδια, Αρνικό(2), Καρύδι, Αδραβάστοι(3), Σίτανος, Ρούσσα Εκκλήσιά , Ζάκρος, Σητεία, Μαρωνιά(2), Άγιος Γεώργιος (4), Συκιά(2)Παπαγιαννάδες, Ζήρος(3), Χανδράς , Κατελίωνας, Αρμένοι.
Η υλοποίηση του έργου κρίνεται κατεπείγουσα , λόγω της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στην δαπάνη του έργου έχει προβλεφθεί και η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων όπου απαιτείται.
Επίσης , με την υπ.αριθμ. 125/2019 απόφαση , η οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» με την ανακήρυξη αναδόχου , προϋπολογισμού 155.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ,Άρδευσης & Υ.Δομ.

Λεωνίδας Τερζής
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ