Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγωνισμός 1,3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με τίτλο «Συμμετοχή σε εκθέσεις, Workshops – Roadshows, φιλοξενίες & εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων». Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο, με προϋπολογισμό 469.499,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε εκθέσεις. 


Το δεύτερο τμήμα, με προϋπολογισμό 830.831,26 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε workshop – roadshows, φιλοξενίες και εκδηλώσεις προβολής και δημοσίων σχέσεων. Προσφορές υποβάλλονται για τα δύο τμήματα ή ξεχωριστά για το καθένα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 9/10/2019 και ώρα 16.00. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 15/10/2019 και ώρα 10.00, ενώ ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορίζεται η 31/12/2021. 
ΠΗΓΗ
Η μονή Ακρωτηριανής Τοπλού - Το φρούριο Καζάρμα - Το φοινικόδασος του Βάι ............. ............. .............
Παρακολουθήστε ζωντανά τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δ. Σητείας

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ

To Αεροδρόμιο Σητείας στο facebook ............. Πωλούνται στην Σητεία στο facebook .............

Πρώτιστος το υπηρετείν

.............

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΗΤΕΙΑ

............. .............

"/>

ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 22.00 ΜΕ 24.00

.........

ΔΗΜΟΦΙΛΗ